ДОСТЪП ДО ПРИЛОЖЕНИЕТО ПОЛУЧАВА ВСЕКИ, КОЙТО Е ЗАЯВИЛ СВОЯТА COOLFIT карта

Функционалности

  • генериране на QR код за достъп до избрания от вас обект
  • информация за всички обекти, които можете да посетите
  • история на посещенията и контрол на клиентския ви профил
  • възможност за прекратяване по всяко време
  • бързо и лесно заплащане на вашата карта
  • възможност за добавяне на придружител
  • ОТСТЪПКИ В НАД 300 ТЪРГОВСКИ ОБЕКТА